Agroforestry i tempererat & tropiskt klimat

European Agroforestry Federation EURAF
AGFORWARD – AGroFORestry that Will Advance Rural Development
Association for Temperate Agroforestry
Se vidare under fliken ”Rapporter, studier, böcker, filmer etc.”

I länder nära ekvatorn är samodlingssystem vanligt. I bland annat Indonesien, Filippinerna och Vietnam är hemträdgårdar ofta traditionellt uppbyggda som skogsträdgårdar.

Vi-skogen använder trädbaserade odlingar i sitt arbetssätt för att småbrukare lättare ska kunna odla grödor till sig själva och för försäljning i framförallt fattigare länder i Afrika.

Fler länkar under fliken ”Rapporter, studier, böcker, filmer etc.”

Film: Life in Syntropy