Blogg & Nyhetsbrev

Följ bloggen

Nyhetsbrev

Säkrast följer du vårt arbete genom att prenummerera på vårt nyhetsbrev, som sammanfattar och uppdaterar om våra aktiviteter, som workshops, webbinarium och årsmöten. Anmäl dig genom att mejla: eva.johansson@agroforestry.se. Blogga (och dela på sociala media) gör vi i mån om tid.

Bloggposter

Utbildningar med sista ansökningsdatum 15 maj!

Bilden: ympningskurs hos Rotad i Vånga, 2023. 1. Färnebo Folkhögskola – Skogsträdgårdsodling i praktiken Distanskurs på halvfart med 6 obligatoriska träffar som ger dig allt du behöver för att komma igång…

Varmt tack avgående styrelsen, välkommen nya!

Med stora förhoppningar om ett spännande år för svensk agroforestry vill vi presentera vår nya styrelse. Varmt tack först till avgående Elsa Lagerqvist, Sofia Martinell-Funch, Mario Hernandez och Maria Ernfors (Maria…

Årsmöte 2023

Hjärtligt välkomna på Agroforestry Sveriges årsmöte den 4:e mars! Var med och rösta fram vår nya styrelse, lyssna på årets föreläsare och uppdatera er om läget i föreningen. Mötet kommer att…

Utvärdering från Agroforestry konferensen 2022

Kära agroforestry-vänner! Det var en fröjd att möta många av er på agroforestrykonferensen den 6-8 oktober, stort tack för er medverkan! De som deltog har nu fått en återkoppling med länkar…

Svensk nötodling – vårt kulturarv

I ett nyligen avslutat projekt (finansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) har Anna-Carin Almqvist på Hushållningssällskapet i Halland undersökt potentialen i hasselnötsodling för professionell, yrkesmässig produktion i regionen. Projektet har bestått…

Kurs i nötodling för sydsvenska förhållanden

Med start i februari 2023 erbjuder Holma Folkhögskola en kurs i nötodling i samarbete med Anders Lindén & Göran Christiansson. Kurslitteratur: Nötodlarens handbok av Philipp Weiss. Ansök här. Sista dag 8/1.…

Alléodling kan minska kväveläckage – Tidningen Extrakt

Läs Extrakts artikel här. Vid Lönntorps försöksstation i skånska Alnarp ligger en så kallad alléodling, där rader av havtorn, blåbärstry, sälg, äpplen och fläder omger fälten med vanliga grödor. Buskarna och…

Filmning pågår: fleråriga grönsaker & perenna odlingssystem

Med Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som Agroforestry Sverige beviljades under slutet av 2021 har vi nu (som nämnt tidigare) tre kortfilmer i…

EURAF-konferensen i Nuoro, maj 2022

Artikeln är skriven av Mauricio Sagastuy, f.d. svensk representant i EURAF 2020 – 2022 Mellan den 16-20 maj ägde den europeiska agroforestrykonferensen i Nuoro, Italien rum. Nuoro är en liten stad…

Filmning pågår: rotationsbete & uppbyggnad av skogsbetessystem

Med hjälp av Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som Agroforestry Sverige beviljades under slutet av 2021 har vi nu tre kortfilmer i produktion,…

Policy Workshop 2021

Agroforestry Sveriges policygrupp jobbade under 2021 med en motion till Riksdagen som skulle kunna underlätta förutsättningarna att starta upp och driva agroforestrysystem i Sverige. Den 20:e april hade vi en 1,5…

Agroforestry – Vad är det och hur fungerar det?

Naturbruksförvaltningen och Agroforestry Sverige bjöd in till Angereds gård för filmvisning och efterföljande samtal 2020. Är agroforestry ett nytt begrepp för dig eller har du hört det tidigare och vill veta…

Hoppfulla nyheter från EURAF

EURAFs arbete ger resultat! Agroforestry ses mer och mer som ett av verktygen för ett hållbart framtida jordbruk av EU. Att stöd finns att söka från EUs jordbrukarstöd gör dock inte…

Nya examensarbeten om Agroforestry

Två nya examensarbeten om agroforestry har publicerats med fokus på policy ”Barriers and Brides for Establishing Agroforestry. A qualitative study of Swedish land use policy in relation to agroforestry”. Författare: Linnéa…

Webbinarium

Om drivkrafter, företagande och kunskapsöverföring mellan skalor Det finns ett ständigt ökat intresse för agroforestry i många europeiska länder, så också i Sverige. Agroforestry har många potentiella positiva effekter på ekosystem,…

Årsmöte 2021

Agroforestry Sveriges årsmöte hölls lördagen den 27:e mars 2021 över videolänk. Dagordningen, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen hittar ni längre ned på sidan. Utöver att vi på årsmötet redovisade vad föreningen gjort det…