Rapporter, studier, böcker, filmer

Här skall bli bättre struktur och fler länkar framöver.

FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER RELATERADE TILL / MED KOMPONENTER AV AGROFORESTRY, SVERIGE

Permakultur Sverige

Eco-Agroforestry Center

Agroforestry Network

Permakultur Stjärnsund

Permakultur i Skåne

Holma Folkhögskola

Skogsträdgårdens vänner

Nordisk nätverk för regenerativt lantbruk

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

Svensk Fjällrasavel

Äldre Boskap

NordGen

Svenska Lanthönsklubben

Slow Food Foundation of Biodiversity

Biotopbyggarna

Svensk kolinlagring

Plockhugget

Nordisk Råvara


LITTERATUR, PRESS, RAPPORTER, EXAMENSARBETEN, FORSKNING – SVERIGE

Skogsträdgården: odla ätbart överallt, årets trädgårdsbok 2018

Åfallet Skogsträdgård, tidskriften ÅTER

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, Mikael Karlsson, 2021

Odlingsvärda Fleråriga grönsaker för Produktion

Europeiska kulturlandskap: hur människan format Europas natur, Urban Emanuelsson, 2009

DN: Storsatsar på Skogsjordbruk – kombinerar spannmål med Shiitakesvamp (2021-05-23)

Jordbruksaktuellt: Frukt & spannmål i symbios i Angered

Skogsträdgårdsbloggen

Nötodlarens handbok, 2022

Nötodling i Sydsverige -med fokus på hassel

Agroforestry – Ett sätt att bromsa klimatförändringarna, SLU (2020)

Grödor att förädla och kommersialisera inom svensk agroforestry (2020)

Barriers and Brides for Establishing Agroforestry. A qualitative study of Swedish land use policy in relation to agroforestry. (2020)

The potentials of agroforestry systems in Denmark and southern Sweden – A comparative study on farmers’ perceptions and agroforestry-related policies, SLU (2020)

Agroforestry på svensk åkermark – vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk? (2017)

Framtidens jordbruk? En studie om agroforestry i tempererade områden (2017)

Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016.

Vägen till en klimatpositiv framtid: Betänkande av Klimatpolitiska vägvalsutredningen 2020 (Statens Offentliga Utredningar)

Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion, Skillebyholm, 2019-2022

EU-kommisioners and EURAF -Webbinary with Agroforestry Sweden, 2021

SOLMACC projekt – svenska gårdar deltar.

SAFE – SITES Agroekologiska Fältexperiment, Lönnstorp. SAFE – SITES Agroecological Field Experiment, Lönnstorp.

Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid: Beskrivningar av driftens villkor och synpunkter på landsbygdsprogrammet från Sveriges fäbodbrukare (PDF)

Lantrasbevarande Biologisk mångfald för framtiden, (PDF) Jordbruksverket

Skogsbetesmarker (PDF), Jordbruksverket

Hamling och lövtäkt, (PDF) Jordbruksverket

Gynna brynen och få nyttor tillbaka (PDF), Jordbruksverket

Aktuell Hållbarhet/Debatt: Skilj på svart och grönt metan i klimatdebatten

JTI: Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel – konsekvenser vid en brist på fossil energi

Agroforestry konferensen i Alnarp 2017: The third Swedish National Agroforestry Conference – Inspiration from the world, practise in Sweden – Agroforestry Network

Agroforestry-kongressen i Göteborg 2015:
Agroforestrykongress i Göteborg | Mistra Urban Futures

Agroforestryträffen i Stjärnsund 2014:
Agroforestryträffen i Stjärnsund – SkogsträdgårdsbloggenPODDAR, RADIO, FILM

The Regenerative Agroforestry Podcast

The Agroforestry Podcast

Let’s Talk Trees

John Tucker, head of Woodland Creation at The Woodland Trust, talks us through the different types of support they offer farmers for planting and managing trees on farms.
Odlarna

SR: Odla mat utan arbete i skogsträdgård (Skogsträdgården på Holma Folkhögskola)

Forestgardening of the North

Agroforestry from Paradigmshiftfilm Sweden
Skogsbete

More of Everything A film about Swedish forestry

Om Skogen – The battle for the last Swedish natural forests

Kiss the Ground

Sista Skörden

Fantastic Fungi

Wakelyns Farm: Designed to research & demonstrate Agroforestry & diverse cropping systems (audio part 1)

Wakelyns Farm: A huge reservoir of genetic diversity makes systems highly resilient (audio part 2)

Wakelyns Farm: Energy production, wildlife & livestock (audio part 3)

FROM WEEDY FORESTS TO GRASSY WOODLANDS – How Goats are Regenerating a Forest and Protecting this Town from Bushfire, Australia.

Stora Juleboda gård, en djungel i den skånska myllan (med kolbindning i fokus)

Maria Ernfors, SLU, berättar om Agroforestry med fokus på kolbindning


EUROPA

Combined production of apples and beef in Poland

Silvopastoral Agroforestry System on the farm Eichhof, Schleswig-Holstein, Germany

Orchards grazed by geese and Comisana dairy sheep, Italy

Soil Association

International Forest Garden / Food Forest Symposium / Agroforestry Research Trust
2021

The Agroforestry Handbook in the UK – World Agroforestry (ICRAF)

Wakelyns Agroforestry: Resilience Through Diversity (PDF)

Skovlandbrug – et inspirationskatalog
Skovlandbrug – en guide

ROBUST – Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion

Integrating foraging and agroforestry into organic pig production – environmental and animal benefits, by Malene Jakobsen (PDF) Aarhus University/ Department of Agroecology

Improved sustainability in organic pig production – AG Kongsted, JE Hermansen and M. JakobsenDept. Agroecology, Aarhus University (PDF)

Free-range pigs integrated with energy crops, Agforward

Agroforestry development in France (PDF)

The French Agroforestry Development Plan

A National Masterplan as a tool for the desired upscaling of agroforestry in The Netherlands.

Agroforestry for poultry systems in the Netherlands

Farmlife – Farming the future

EURAF – European Agroforestry Federation

AGFORWARD – AGroFORestry that Will Advance Rural Development

Defenition of Agroforestry in the European Union

Report by the EEB, the European Environmental Bureau

The Agroforestry Development Plan (PDF)

Preliminary stratification and quantification of agroforestry in Europe, 2015 by Michael den Herder

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030
New EU forest strategy for 2030

EEB – European Environmental Bureau. Carbon Farming for climate, nature and farmers (PDF)

Agroforestry creates carbon sinks whilst enhancing the environment in agricultural landscapes in Europe

Farm to Fork Strategy. For a fair, healthy and environmentally-friendly food system

Sheep in the Vineyard: First Insights into a New Integrated Crop-Livestock System in Central Europe

Pumarino et al 2015 BAE Agroforestry and pest, disease and weed control-a meta-analysis

The Lost forestgardens of Europe

VÄRLDEN

ICRAF – World Agroforestry is a centre of science and development excellence that harnesses the benefits of trees for people and the environment.

reNature – We support farmers & corporates in the transition towards Regenerative Agriculture.