Nordisk agroforestry på kartan

Har du ett tips, en gård, plats, utbildning eller plantskola som vi får sätta på kartan?

Under 2022 kommer här en karta över nordiska agroforestrysystem, projekt, platser och lärosäten. Bilden, Lilla Skräddaröd Permakulturgård.

Tips emottages gärna! Hör av dig till: maja.lindstrom@agroforestry.se

Skisslista:
Permakultur Stjärnsund, Skogsträdgårdsbloggen
Rikkenstorp
Ridgedale Permaculture
Åfallet skogsträdgård
Bokeslundsgården
Agroforestry Vattholma
Lundens gård
Kyrkbygård
Gammelgaard
Fjällsäter Kulturgård
Permakultur Sverige
Permakultur i Skåne
Lilla Skräddaröd Permakulturgård och Gylleboverket Resilienscenter
Rydeholms Skogsträdgård
Skoglundarna
Angereds gård
Holma Folkhögskola och Skogsträdgårdens vänner
Agroforestry, Lantbruksvetenskap, SLU Alnarp.
Ecotopia
Under Tallarna
Hestbjerg Økologi
Plantskolor för skogsträdgårdsväxter
Urshults Ängsfruktodlingar
Lönnstorp försöksstation, Alnarp
Ultuna Permakultur
Skogsträdgårdar i Sverige, Holma Folkhögskolas karta