Agroforestry Sverige

Agroforestry Sverige är en ideell förening som jobbar för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen.


Föreningen är också en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt.


Vi gör detta genom att annordna träffar så som studiebesök och konferenser med andra aktörer som intresserar sig för agroforestry. Sedan starten 2016 har vi hållit eller medverkat i sju event om agroforestry nationellt.


Vi är också medlemmar och representanter i den Europeiska agroforestryföreningen EURAF som jobbar med nätverkande och lobbying i Europa. Som medlem i Agroforestry Sverige får du rabatt på medlemskap i EURAF. 


Här på föreningens hemsida kan man snart läsa mer om agroforestry i Sverige och vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Här kan man även hitta stadgar, information om styrelsemedlemmarna och information om medlemskap.


Vi i styrelsen ser fram emot att samla och sprida kunskap om och jobba för att utveckla agroforestry i Sverige tillsammans med er!


Vid frågor, idéer och önskningar kan du kontakta oss här.

Styrelse

Elsa Lagerqvist, Uppsala
Kassör

elsa.lagerqvist@agroforestry.se
0767-861233


Maria Ernfors, Arlöv
Infoansvarig

maria.ernfors@agroforestry.se

0708-145616


Linus Linse, Uppsala

Policy, representant i Agroforestry Network

linus.linse@agroforestry.se

0793-342017

Mario Hernandez, Göteborg
Agroforestry tillämpning

mario.hernandez@agroforestry.se

0734-488891


Sofia Martinell-Funch, Kil
Policy

sofia.martinell-funch@agroforestry.se

0554-230 55


Linnéa Pasquier,

Ploicy

linnea.pasquier@agroforestry.se
SÅ BÖRJADE DET

Föreningen Agroforestry Sverige bildades den 27:e februari 2016.


Startmötet hölls på Stockholms Universitet och samlade ca 30 personer.


Bildandet av föreningen var ett resultat av agroforestry träffen i Stjärnsund hösten 2014 och agroforestrykongressen i Göteborg 2015.


Den första styrelsen bestod av Linnéa Asplund, Johanna Björklund, Oscar Franzén, Ann Green, John Gustafsson, Mikael Karlsson och Elsa Lagerqvist.