Agroforestry Sverige

Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt.


Här på föreningens hemsida kan man snart läsa mer om agroforestry i Sverige och vad som händer inom området, både nationellt och internationellt. Här kan man även hitta stadgar, information om styrelsemedlemmarna och information om medlemskap.


Vi i styrelsen ser fram emot att samla och sprida kunskap om och jobba för att utveckla agroforestry i Sverige tillsammans med er!


Vid frågor, idéer och önskningar kan du kontakta oss här.

Styrelse

Elsa Lagerquist, Uppsala
Kassör
0767-861233


Maria Ernfors, Arlöv
Infoansvarig

0708-145616


Linus Linse, Uppsala

Policy, representant i Agroforestry Network

0793-342017

Mario Hernandez, Göteborg
Agroforestry tillämpning
0734-488891


Sofia Martinell-Funch, Kil
Policy

0554-230 55



SÅ BÖRJADE DET

Föreningen Agroforestry Sverige bildades den 27:e februari 2016.


Startmötet hölls på Stockholms Universitet.




© All rights reserved.