Agroforestryträff 2019


Nationell agroforestryträff 10-12 oktober, Omberg


Årets konferens startade på Vreta Kluster utanför Linköping med föreläsningar om bl.a. det aktuella forskningsläget.

Fredagen och Lördagen ägnades åt studiebesök kring Omberg där vi besökte bl.a. besökte skogsträdgården Väversunda Bärodling,


Se hela programmet samt dokumentation nedan.


Foto: Elina Magnusson


Program:

Torsdag 10/10
Vreta kluster, Berg, nära Linköping. Föreläsningar på temat: Vad har gjorts och vad
pågår i forskning och praktik om agroforestry i Sverige och Norden/Skandinavien?


Maria Ernfors Sveriges Lantbruksuniversitet om SAFE
Om alléodlingsexperimentet i anläggningen ”SAFE” (SITES Agroekologiska Fält
Experiment) i Alnarp som började anläggas på hösten 2016.


Bhim Ghaley Agroforestry i Danmark
Bhim Ghaley är docent i växtvetenskap (Crop science) på Köpenhamns universitet.


Agroforestry i Finland och AgroForestry Innovation NETwork
AgroForestry Innovation NETwork är ett nu avslutat innovationsprojekt med Spanien,
Storbritanien, Belgien, Portugal, Italien, Ungern, Polen, Frankrike och Finland som
projektpartners.


Fredag 11/10
En heldag med studiebesök på temat agroforestry i praktiken.


Charlottenborg, Väversunda Tor och Inger Nyberg
Tor Nyberg och Inger Bjugård bor på gården Charlottenborg, Väversunda, 17 km sydväst om
Vadstena i Östergötland. Gården har ett unikt läge med odlingszon 1 och är belägen i
sluttningen av Omberg vilket gör att vårfrosten rinner ner i sjön Tåkern. De flyttade hit 1997
och sedan dess har Tor med sin bakgrund i skogssektorn och Inger som matskribent i Året
Runt utvecklat företaget Väversunda Bärodling AB. Vi kommer att besöka gårdens 15 år
gamla skogsträdgård, i vilken nötodlingen nu är aktuell för kommersiell skörd.

Ekopark Omberg
Ekopark Omberg ägs av Sveaskog och är Sveriges artrikaste skogslandskap. Vi kommer att
besöka dessa naturbetesmarker.
Naturbeteskött i Sverige, Anna Jamieson,
Anna Jamieson är verksamhetsledare på Naturbeteskött i Sverige och driver med familjen
Tumbo gård i Malexander. Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för att
bevara Sveriges naturbetesmarker genom att skapa förutsättningar för en lönsam produktion
av Naturbeteskött.


Åfallets skogsträdgård, Viktor Säfve,
Viktor Säfve är naturvårdare, pedagog, naturguide och trädgårdsentusiast. Driver
tillsammans med sin fru Elin, Åfallet skogsträdgård, ett holistiskt projekt som omfattar en
skogsträdgård för självplock, självhushållning, en plantskola, ett café, skogsdagis och
ekosystemförvaltning i naturreservat. Vi får höra om olika etableringsstrategier och arter som
går att använda när man anlägger skogsträdgårdar i Sverige, med Åfallet Skogsträdgård
som exempel.


Särtshöga Vingård, Niclas och Anna Albinsson
Vinodlingen här är inte ett agroforestrysystem, men skulle kunna ingå i ett sådant system.
Guidning i vingården om bl a vad vinodling innebär på våra breddgrader. Inne i det
nybyggda vineriet får vi se tillverkningen och höra om vad som ger vinet sin unika karaktär.
Därefter provsmakning av vingårdens drycker. Rundvandringen och provsmakningen tar ca
1,5 timme. I provsmakningen ingår Särtshöga vingårds Mousserande vin, Mousserande cider
och Aple Ice Wine. Pris 350 kr som tillkommer utöver konferens pris.


Lördag 12/10
Studiebesök på Harstorp. Samtal om agroforestry i Sveriges framtid.
Sara Furenhed är rådgivare för ekologisk trädgårdsodling på Jordbruksverket och driver på
fritiden tillsammans med sin man gården Harstorp 4. På gården finns en skogsträdgård
under uppbyggnad, odlingar av grönsaker för självhushåll och försäljning samt fjällkor och
höns på naturbete. Fika till självkostnadspris, betalas på plats kontant eller med swish. Vi
kommer också att samtala om framtida möjligheter för agroforestry i Sverige.
Dokumentation:

All dokumentation finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida:

http://www.jordbruksverket.se/kurserochseminarier/dokumentationfrankurserochseminarier/nationellaagroforestrytraffen1012oktober2019.4.381ea71b16df43937654a726.html
Träffen arrangerades av föreningen Agroforestry Sverige och vi som jobbade med träffen heter
Linnéa Asplund, Sara Furenhed, Elsa Lagerqvist, Johan Melin och Christina Schaffer.
Träffen fick finansiering från Landsbygdsprogrammet och Jordbruksverket.