Policy workshop med Agroforestry Sverige


Välkomna till Agroforestry Sveriges policy-workshop!


Agroforestry Sveriges policygrupp jobbar just nu med en motion till riksdagen som skulle kunna underlätta förutsättningarna att starta upp och driva agroforestrysystem i Sverige. Den 20:e april kommer vi ha en 1,5 timmars online workshop, 17:00-18:30, där vi dels får lära oss mer om arbetet med att få in agroforestry i jordbrukspolitiken i Europa och dels vill ha er hjälp att förbättra motionen. 


Första timmen kommer vigas åt internationellt kunniga inom policyarbetet för agroforestry och sista halvtimmen brainstormar och diskuterar vi motionen i mindre grupper.


Vi kommer att få lyssna till Rico Hübner och Julia Günzel från den tyska agroforestry föreningen och har fått det tyska parlamentet att stötta agroforestry i sin jordbrukspolitik. Rico sitter även i styrelsen för den Europeiska agroforestryföreningen och har i många år bidragit till lobbyarbetet på EU-nivå.  

Därefter kommer Tamas Szedlak hålla ett föredrag. Tamas är skogsexpert och jobbar med bioenergi, klimatförändringar samt skogsfrågor vid europakommissionen, bland annat med de nuvarande stöden.


Väl mött den 20 april kl 17:00. Anmälan görs på https://forms.gle/wNspN7cTdbW7LEJT9 .

Länk till workshopen och utkast till motionen skickas ut till alla anmälda ca en vecka i förväg. Schema:

17:00 Välkomna!

17:05 Föredrag av Rico Hübner & Julia Günzel
17:35 Föredrag av Tamas Szedlak

17:45 Frågestund till föreläsarna


18:00 Paus 5 minuter


18:05 Motionen snabb genomgång
- Processen 

- Att-satserna i stora drag
- Vi vill ha deltagarnas synpunkter för att göra motionen mer relevant och bättre!
- Ser deltagarna något som vi missat? 

18:10 Diskussioner i breakout-rooms med en styrelseledamot i varje rum som för anteckningar. Brainstorm session.  

18:30 Avslutande ord