Årsmöte inkl studiebesök 2020


7-8 mars på Angereds gård

Årsmötet startade kl 13.00 på Angereds gård med information om utbildningarna som hålls där samt rundvisning av gården På Angereds gård bedriver Västra Götalandsregionen trädgårdsinriktade utbildningar, varav en med agroforestry-inriktning.


Efter rundvandringen startade årsmötet.


Kvällen avslutades med middag.

På söndag morgon fortsatte det med studiebesök, först ut var vi i Bo Blomqvists mycket artrika skogsträdgård i Gråbo. Efter det åkte vi till Eco-Agroforestry Center där vi fick en rundvandring och presentation av projekten som pågår där. Vi avslutande med lunch i utomhusköket.