Press

Är du journalist och vill komma i kontakt med oss? Letar du pressbilder relaterade till svensk agroforestry? Kontakta: Anna Hamelius Hultin Anna.h.hultin@agroforestry.se

Aktuellt

Agroforestry Sverige har valt en ny styrelse i samband med årsmötet den 4 mars 2023. Ny ordförande är Anders Lindén och vice ordförande är Linnea Pasquier.

Anders drivs av en brinnande passion för träd. Han har planterat träd på familjegården, utanför Anderslöv i Trelleborgs kommun, i hela sitt liv och har haft ett särskilt fokus på agroforestry, skogsträdgård och nötodling sedan 2010. Anders drömmer om en värld där träden har hjälpt människan att hitta fram till en verkligt hållbar matproduktion.

Linnea brinner för att förändra det konventionella skogs-och jordbruket och skapa mångfunktionella landskap där människor och andra organismer kan frodas! Linnea vill se ett utökat samarbete mellan Agroforestry Sverige, andra organisationer och myndigheter, på så vis kan agroforestry bli ett mer vedertaget begrepp i svenska rum för jord och skogsbruk.Talesperson:  Anders Lindén, anders.linden@agroforestry.se, 070-99 22 550