2. Trädjordbruk

Det vanligaste trädjordbruket är alléodling. Här odlas spannmål eller andra annuella grödor i alléerna, som bör består av en artrik och genetisk mångfald. I raderna växer fruktbärande träd och / eller buskar. I denna typ av odling kan man ofta använda sina tidigare maskiner, och planera bredden på alléerna utifrån maskinernas bredd. Träden behöver inte endast vara placerade i rader, utan kan också förekomma i kluster, då det primära målet är högre produktivitet per areal. Träden fungerar som habitat för nyttodjur, vindskydd (och därmed även som skydd mot vindburna patogener), ger förbättrat mikroklimat, förbättrad näringscirkulation och vattenhushållning etc.

Etablera trädjordbruk/EURAF factsheet

Ladda ner katalogen här

Filmen ovan: Leva inom planetgränserna del 2 Agroforestry, Maja Lindström Kling. Fotografier; Lundens gård (1), Agroforestry Vattholma, (2,3) Wakelyns Agroforestry, (4-9) Lånade bilder Europa, från EURAF varav den andra med valnöt (10, 11)