Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry
i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen. Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande. Lokalt, nationellt och internationellt.

Styrelsen

Agroforestry Sverige startade 2016 och är en ideell förening med stadigt växande medlemsantal, nätverk och följare på sociala medier. Vårt syfte är att verka för utveckling och spridning av agroforestry i Sverige genom nationell och internationell samverkan. Vi vill vara en plattform för nätverkande genom att anordna evenemang så som konferenser, studieresor och webbinarier, för att främja dialog och kunskapsspridning. Vi driver även frågor kopplade till agroforestry politiskt genom remissvar och påverkansarbete. Vi vill gärna bli fler i styrelsen och fler aktiva medlemmar, kontakta oss så berättar vi mer! styrelsen@agroforestry.se

Verksamhetsberättelser: 2022 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Postadress: Agroforestry Sverige Co Jocke Sundqvist, Berga 613, 70597 Glanshammar

Ordförande & EURAF representant 2023 – Anders Lindén anders.linden@agroforestry.se
Vice ordförande 2023 -2024 Linnea Pasquier linnea.pasquier@agroforestry.se
Finansieringgrupp 2023 – Mauricio Sagastuy Klie mauricio.sagastuy@agroforestry.se
Sekreterare 2023 – Eva Johanson eva.johansson@agroforestry.se
Kassör 2023 – Jocke Sundqvist jocke.sundqvist@agroforestry.se
Bildbank, hemsida, filmer 2023- 2024
Maja Lindström Kling maja.lindstrom@agroforestry.se
Agroforestry Network representant 2023 –
Linus Linse linus.linse@agroforestry.se
Kontakt valberedning, info, kommunikation 2023 – Anna Hamelius Hultin Anna.h.hultin@agroforestry.se 
EURAF-repsesentant 2023 – Christina Schaffer
Fjällnära kor på skogsbete

Våra medlemmar & nätverk

Agroforestry Sveriges styrelse och medlemmar har ett brett nätverk av aktörer bestående av praktiker, tjänstemän på Jordbruksverket, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Örebro universitet och Skillebyholm, lärare på Angereds Gård, Holma Folkhögskola, Färnebo Folkhögskola och rådgivare som intresserar sig för agroforestry. Vi diskuterar och utvecklar löpande samarbeten med organisationer och föreningar, så som Ekologiska Lantbrukarna och Naturskyddsföreningen. Föreningen är med i Landsbygdsnätverket, medlem i Agroforestry Network och håller kontakt med forskare i våra grannländer Danmark och Finland.


Agroforestry i politiken i Sverige

Agroforestry Sverige har en policygrupp som sedan 2020 arbetar specifikt med policyfrågor relaterade till agroforestry. Under våren 2021 författade gruppen en skrivelse till Jordbruksverket och Näringsdepartementet. I arbetet med detta hölls även en workshop där medlemmar och representanter från EURAF bjöds in för att komma med synpunkter. Under 2020 – 2021 har policygruppen fört ett antal samtal med politiker om agroforestry. Vill du bidra till detta viktiga arbete? Kontakta styrelsen så berättar vi mer.

Internationellt

Agroforestry Sverige är medlem och representerad i den europeiska agroforestry föreningen EURAF (European Agroforestry Federation) som verkar för bättre förutsättningar och ökad kunskap om agroforestry i Europa. Som medlemmar har vi fått ett brett internationellt nätverk och en god inblick i vad som händer i Europa samt på EU-nivå, rörande agroforestryns utveckling.

Strandkål


Protokoll: Vill du ta del av protokoll från våra styrelsemöten, kontakta: styrelsen@agroforestry.se.

Blogg: Om du vill följa vårt arbete kan du följa oss här på bloggen.

Medlem & nyhetsbrev: Som årsmedlem får du regelbundet utskick av vårt nyhetsbrev.