Agroforestry Sverige ska jobba för att utveckla och sprida agroforestry i landet, allt från den lilla skogsträdgården till odlingar på åkermark, betesmarker eller i skogen.
Föreningen ska också vara en plattform för nätverkande.

Lokalt, nationellt och internationellt.

Styrelsen 2022

Vi vill gärna bli fler i styrelsen och fler aktiva medlemmar, kontakta oss så berättar vi mer! styrelsen@agroforestry.se

Ordförande
Elsa Lagerqvist
elsa.lagerqvist(@)agroforestry.se
Policy, sekreterare & nyhetsbrev
Sofia Martinell-Funch
sofia.martinell-funch(@)agroforestry.se
Mauricio Sagastuy. Kontaktinfo kommer.
Foto/hemsida Maja Lindström Kling
maja.lindstrom (@) agroforestry.se
Ordförande
Eva Johansson. Kontaktinfo kommer.
Policy
Linnéa Pasquier (Föräldraledig)
linnea.pasquier(@)agroforestry.se
Agroforestrytillämpning & kassör
Mario Hernandez
mario.hernandez(@)agroforestry.se
Policy & representant i Agroforestry Network Linus Linse
linus.linse(@)agroforestry.se. Foto kommer.
EURAF representant Anders Lindén.
Kontaktinfo kommer.
Postadress
Agroforestry Sverige, c/o Mario Hernandez Charraga
Kungsladugårdsgatan 98, 41476 Göteborg
styrelsen@agroforestry.se (alla)
Organisationsnummer: 802500-3511

Valberedning 2022
Karin Höök & Christina Schaffer

Revisor & Revisorsuppleant 2022
John Gustafsson, Elina Magnusson

Styrelsen

Agroforestry Sverige startade 2016 och är en ideell förening med stadigt växande medlemsantal, nätverk och följare på sociala medier. Vårt syfte är att verka för utveckling och spridning av agroforestry i Sverige genom nationell och internationell samverkan. Vi vill vara en plattform för nätverkande genom att anordna evenemang, såsom konferenser, studieresor och webbinarier, för att främja dialog och kunskapsspridning. Vi driver även frågor kopplade till agroforestry politiskt genom remissvar och påverkansarbete.

Fjällnära kor på skogsbete

Våra medlemmar & nätverk

Agroforestry Sveriges styrelse och medlemmar har ett brett nätverk av aktörer bestående av praktiker, tjänstemän på Jordbruksverket, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Örebro universitet och Skillebyholm, lärare på Angereds Gård, Holma Folkhögskola, Färnebo Folkhögskola och rådgivare som intresserar sig för agroforestry. Vi diskuterar och utvecklar löpande samarbeten med organisationer och föreningar, så som Ekologiska Lantbrukarna och Naturskyddsföreningen. Föreningen är med i Landsbygdsnätverket, medlem i Agroforestry Network och håller kontakt med forskare i våra grannländer Danmark och Finland.

Agroforestry i politiken i Sverige

Agroforestry Sverige har en policygrupp som sedan 2020 arbetar specifikt med policyfrågor relaterade till agroforestry. Under våren 2021 författade gruppen en skrivelse till Jordbruksverket och Näringsdepartementet. I arbetet med detta hölls även en workshop där medlemmar och representanter från EURAF bjöds in för att komma med synpunkter. Under 2020 – 2021 har policygruppen fört ett antal samtal med politiker om agroforestry. Vill du bidra till detta viktiga arbete? Kontakta styrelsen så berättar vi mer.

Strandkål

Internationellt

Agroforestry Sverige är medlem och representerad i den europeiska agroforestry föreningen EURAF (European Agroforestry Federation) som verkar för bättre förutsättningar och ökad kunskap om agroforestry i Europa. Som medlemmar har vi fått ett brett internationellt nätverk och en god inblick i vad som händer i Europa samt på EU-nivå, rörande agroforestryns utveckling.

Verksamhetsberättelser: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Vill du ta del av protokoll från våra styrelsemöten, kontakta: styrelsen@agroforestry.se. Om du vill följa vårt arbete kan du bli prenummerant på vårt nyhetsbrev och/ eller på bloggen. Som årsmedlem ingår nyhetsbrevet.