Hem
Stöd vårt arbete för mer svensk agroforestry
med ett årsmedlemsskap!

KONFERENS I ALNARP 6-8 OKTOBER 2022

AGROFORESTRYNS MÖJLIGHETER
ATT BIDRA TILL MER HÅLLBARA MATPRODUKTIONSSYSTEM I SVERIGE

Tillsammans med dig vill vi utforska vad som görs inom svensk agroforestry idag, och hur agroforestry kan bidra till mer hållbara, reslienta och diversifierade odlingssystem i framtiden. 6-8:e oktober arrangerar Agroforestry Sverige, Holma Folkhögskola, Institutionen för Biosystem och teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och SLU Partnerskap Alnarp en tvådagars konferens om svensk agroforestry med efterföljande 1-dags studieresa (gårdsbesök).

Vi har samlat pionjärer för olika typer av svensk agroforestry, policyexperter och nordiska forskare som kommer dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att inspirera till ännu mer svensk agroforestry.

På konferensens första dag kommer en agroforestry inspirerad buffémiddag att anordnas, med tid för individuella samtal och nätverkande.

Konferensens andra dag avslutas med en workshop där vi tillsammans diskuterar vilka system som kan klassas som agroforestry, och identifierar vad som behövs för att öka spridningen av agroforestry i Sverige, i form av kunskapsmässigt och ekonomiskt stöd och andra förutsättningar.

Studieresan går till tre agroforestrygårdar i södra och sydöstra Skåne, samt till Lönnstorps forskningsstation.

PROGRAM, GÅRDSBESÖK

GRATIS INTRÄDE!

ANMÄLAN: Via denna länk. Begränsat antal platser, så anmäl i tid. (senast 4 sept)

ADRESS:
”Aulan” Alnarp

KONFERENSMIDDAG: 250 kr, student/pensionär 150 kr.

STUDIERESA / GÅRDSBESÖK: inkl. bussresa till och från Malmö, lunch, fika & middag 300 kr. Två bussar är nu bokade för detta då efterfrågan är stor! Om du ändå inte får/ fått plats på studieresan så tar gårdarna också gärna emot besök efter överenskommelse vid annat tillfälle.

ÖVERNATTNING: till reducerat pris, hitta hit och mer info här.

SPRID GÄRNA! facebookevent

Konferensen genomförs med Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” 2021.

”Agroforestry & Agroecology and similar systems are the lowest hanging fruits we have, to deal with an extraordinary range of issues, from climate change to development, nutrition, soil erodment, biodiversity loss and more…!”

– Patrick Worms, EURAF

Agroforestry Sverige,
c/o Mario Hernandez Charraga
Kungsladugårdsgatan 98, 41476 Göteborg
styrelsen@agroforestry.se
Organisationsnummer: 802500-3511
Bankgiro 412-9540

Hemsidan byggs
upp med stöd från
Jordbruksverket.