Hem
Stöd vårt arbete för mer svensk agroforestry
med ett årsmedlemsskap!

NYA LEDAMÖTER SÖKES TILL STYRELSEN 2023


MER INFO. KOMMER. VALBEREDNINGEN:
Karin Höök, Christina Schaffer valberedningen@agroforestry.se

KONFERENS I ALNARP 6-8 OKTOBER 2022 – FULLSATT!

Bilder: Stora Juleboda gård med skogsbete & rotation av höns och grisar i alléer

EUROPEAN FORUM ON NATURE CONSERVATION & PASTORALISM:
2-day free workshop in Copenhagen
Mastersprogram om agroforestry
From farm to fork: the Agroforestry Chains
UTVÄRDERING AV EURAF konferensen PÅ
SARDINIEN 2022 AV Mauricio Sagastuy

Ny rapport av Karl-Ivar Kumm
om nyttorna med skogsbete

Filmning pågår: Lilla Skräddaröd
permakulturgård & plantskolan
Skogsträdgårdens växter

Bilden: Hestbjerg Økologi, Danmark

”Agroforestry & Agroecology and similar systems are the lowest hanging fruits we have, to deal with an extraordinary range of issues, from climate change to development, nutrition, soil erodment, biodiversity loss and more…!”

– Patrick Worms, EURAF

Agroforestry Sverige,
c/o Mario Hernandez Charraga
Kungsladugårdsgatan 98, 41476 Göteborg
styrelsen@agroforestry.se
Organisationsnummer: 802500-3511
Bankgiro 412-9540

Hemsidan byggs
upp med stöd från
Jordbruksverket.