3. Skogsbete

Skogsbete kallas det både när betesdjuren går i faktisk skog eller har betesmarker med spridda träd, men även när de betar i frukt- och nötplantage eller i en alléodling. Skogsbete kan alltså också utgöras av åkermark eller betesmark med inplanterade träd.

Traditionellt har vi hållit kor, får och getter på fäbod- och utmarksbete. Djuren har fått / får skydd av och föda från träden, och människan har kunnat / kan skörda (frukt, bär, nötter, svamp, örter) ur systemet. Även grisar har fått gå i ek- och bokskogar i Sverige.

Betande djur rehabiliterar och vitaliserar näringskretslopp och artsamspel i ekosystemen, samtidigt som de producerar högkvalitativa livsmedel, och har därför en nyckelroll i ett resurseffektivt och hållbart jordbruk.

Skogsbete och Trädjordbruk kan växelvis nyttja samma mark; en alléodling med växtodling eller grönsaksodling mellan träden kan släppa in djur som betar under en viss tid, t.ex. på en vall eller en spannmålsgröda som ska övervintra. Det som odlas mellan trädraderna kan också vara djurfoder. Syftet är högre produktivitet per areal. Djuren begränsar skadedjur i odlingarna och gödslar växtligheten i samma veva.

Höns och ankor är lättast att ha bland buskar och grönsaker, där de kan hjälpa till att sanera området från skadedjur såsom sniglar och insekter. Grisar kan gå i potatislandet efter skörd och sanera bort kvickrot och potatisrester. Andra exempel på detta är grisar i ekodlingar för kork- och stenek, som i Spanien, så kallade ”dehesas”. I flera europeiska länder är får och kor ganska vanliga för avbetning i fruktlundar. Nedan länkar till exempelgårdar samt filmer som visar system med getter och kastanj, får och valnöt och grisar och äpple.

Exempel:
Kyrkbygård
Ridgedale Farm
Hestbjerg

Fotografier ovan; Linderödssvin Daje Gård av Magnus Brodin (1), Poppelgrisar Hestbjerg (2), Linderödsvin ”städar upp” efter jordgubbsskörd Kyrkbygård (3), Värmländska skogsfår Folk&fä Baskemölla (4, 5, 6, 7), Getter Bokelundsgården (8), Fjällkor Skallskog (9) Fjällnära ko, Folk&fä Baskemölla (10), betesmark med inplanterade träd (11) grönbeteshöns Skoglundarna (12), hönsgård i äppellund Ninnis Trädgård (13), renbete (14).

”Hedgerows and trees have been found to have higher mineral content. So, when live stock get access to browse them that can enrich their diet… The high lignin content in tree fodder can also have anthelmintic properties, a remedy for intestinal worm burdens. …Willow has salicin in it wich is the activ ingredient in aspririn and so has pain relieving properties, so live stock has acess to this whole medicine cabinet of benefits”

Citat ur filmen Agroforestry in The Uplands, från Soil Associaltion, se nedan

Film: Skogsbete Sverige

Film: Skogsbete med getter och kastanjeodling, Italien

Film: Integrating Sheep into Orchard Systems with walnuts, U.S.A.

Film: Food Safety in Agroforestry Systems | Hoch Orchard & Gardens, U.S.A.

Se vidare under Agroforestry i temperat & tropiskt klimat samt under ”Rapporter, studier, böcker, filmer etc.”