Vanliga frågor om regler och stöd för agroforestrysystem

Skogsträdgårdar

Fråga: Jag skulle gärna anlägga en skogsträdgård på vår åkermark. Vet ni om man måste kontakta myndigheterna och om ja, vilka, för att ändra bruket av marken?

Svar: Nej åkermarken behöver inte klassas om till skogsmark. Eftersom det primära syftet med marken fortfarande är livsmedelsproduktion och inte virkesproduktion, så behåller den sin status som jordbruksmark. Däremot är marken inte stödberättigad för varken gårdsstöd eller ekostöd. Omklassning till skogsmark sker vid nedläggning av åkermarken och när kronslutheten överstiger 10% av timmerproducerande träd (med andra ord, frukt-och nötträd kvalar in som livsmedelsproducerande träd). Det är länsstyrelsen som är ansvarig tillsynsmyndighet för omklassning av jordbruksmark till skogsmark.

Har du någon regel- och stödrelaterad fråga om skogsträdgårdar som du vill ställa? Skriv till oss: styrelsen@agroforestry.se

Skogsbete

Fråga: Har du någon regel- och stödrelaterad fråga du vill ställa? Skriv till oss: styrelsen@agroforestry.se

Svar: Här kommer snart ett svar.

Trädjordbruk

Fråga: Har du någon regel- och stödrelaterad fråga du vill ställa? Skriv till oss: styrelsen@agroforestry.se

Svar: Här kommer snart ett svar.

Buffertzoner

Fråga: Har du någon regel- och stödrelaterad fråga du vill ställa? Skriv till oss: styrelsen@agroforestry.se

Svar: Här kommer snart ett svar.