4. Skogsodling

I en skogsodling trivs skuggtåliga växter då krontaket kan vara helt slutet. Skogsodling går bra att praktisera i både naturnära skogsbruksskogar, liksom, under en viss tid, i trakthyggesplantager. Svampodling på stock tillsammans med timmerproduktion är det som är vanligast på våra breddgrader. Medicinalväxter, blommor, bärbuskar och ramslök är andra exempel.

Finland | EURAF (utl.pt)
Se vidare under fliken ”Rapporter, studier, böcker, filmer etc.”

Fotografier; Shiitake Lilla Skräddaröd, Ramslök, Älggräs, Lingon, M Lindström Kling. Lingon, J Embring.