2016

Verksamhetsberättelse 2016

 • Föreningen Agroforestry Sverige bildades den 27:e februari 2016. Startmötet hölls på Stockholms Universitet och samlade ca 30 personer. Bildandet av föreningen var ett resultat av Agroforestryträffen i Stjärnsund hösten 2014 och Agroforestrykongressen i Göteborg 2015.
 • Hemsidan agroforestry.se skapades samt facebookgruppen agroforestry sverige (Det finns även en offentlig grupp som heter agroforestry i Sverige, som inte är föreningens.)
 • Föreningen gav ut 5 stycken nyhetsbrev under året. 
 • Det har skapats en grund för en karta för att kunna informera om olika agroforestryprojekt i landet.
 • Det har bildats en arbetsgrupp för att planera och genomföra en studieresa under 2017.
 • En annan arbetsgrupp har planerat för en konferens i 16-17 november på Alnarp november 2017 i samverkan med SLU (Odlingsystemgruppen och partnerskap Alnarp), SIANI, Focali och Vi-Skogen. Även jordbruksverket har visat intresse att medverka och finansiera en föreläsare.
 • En tredje arbetsgrupp har jobbat med att ta fram förslag till föreningslogga.
 • Agroforestry Sverige hade en representant påEURAFs konferens i Frankrike i maj 2016.
 • Den 8 oktober hölls ett medlemsmöte på universitetet i Örebro. Oscar Franzén berättade om sitt hasselnötsprojekt.
 • Det har tagits fram ett utkast till litteraturförteckning.
 • En ansökan om finansiering av konferensen 2017 har gjorts till KSLA som tyvärr avslogs.

Styrelsemöten 

11 styrelsemöten har hållits under året, huvudsakligen via telefongruppmöten. I augusti hade styrelsen ett heldagsmöte i Örebro. (För protokoll, kontakta styrelsen)

Medlemmar

Den 6 januari 2017 fanns det 58 enskilda medlemmar och 5 organisationsmedlemmar i föreningen.

Samverkan/representation

 • Flera organisationer har kontaktat Agroforestry Sverige och uttryckt vilja att samverka med föreningen; KRAV, Agroforestry Väst, Permakulturföreningen och Svenska Fäbodbrukare.
 • SLU och Jordbruksverket finns med som medarrangörer på konferensen 2017.
 • Representanter ur styrelsen närvarade när Vi-skogen startade sitt agroforestrynätverk. Föreningen var närvarande på EURAFs konferens i Frankrike, och representerade föreningen med en affisch.