2017

Verksamhetsberättelse 2017

Inledning

  • En lyckad studieresa med besök på fem gårdar anordnades våren 2017. Läs rapport här.
  • Årets stora händelse var att vi framgångsrikt planerade och genomförde den stora agroforestrykonferensen på Alnarp i november. Mycket arbete gjordes i en egen arbetsgrupp, som till stora delar gjorde att övriga styrelsearbetet tog en paus. 
  • Det har getts ut 7 stycken nyhetsbrev under året. 
  • Hemsidan uppdaterades med material från konferensen.

Styrelsemöten 

2 st protokollförda styrelsemöten genomfördes via telefon.

Medlemmar

Vid slutet av  2017 fanns det 60 enskilda medlemmar och 3 organisationsmedlemmar i föreningen.