2018

Verksamhetsberättelse 2018

  • I mars hölls Agroforestry Sveriges årsmöte i Uppsala. Ett trevligt och inspirerande möte där Jorunn Hellman berättade om sitt kandidatarbete Agroforestry på svensk åkermark – vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?
  • I maj åkte Elsa Lagerquist och Christina Schaffer på 4th EURAF Congress i Nijmegen, Nederländerna.
  • I oktober hölls medlemsmöte i Jönköping. Ellen Almers berättade om hur de på Hälsohögskolan i Jönköping jobbar med skogsträdgårdar som läromiljö för barn i lågstadieåldern. Elsa Lagerquist berättade om EURAF-konferensen.
  • Agroforestry Sverige är representerat genom Elsa Lagerquist i den Europeiska agroforestry föreningen EURAF samt i EURAFs Northern European Network.

Styrelsemöten

Vi har hållit 7 st protokollförda styrelsemöten via telefon.

Medlemmar

Vid slutet av  2018 fanns det 31 enskilda medlemmar i föreningen.