STUDIERESA / GÅRDSBESÖK

Konferensens tredje och sista dag består av fyra gårdsbesök. Det kommer att avgå två bussar samtidigt, men med olika schema för dagen från Gustav Adolfs Torg i Malmö 8/10. Bussarna avgår 8.00. Kom i god tid. Under dagen serveras enkel lunch och middag, samt frukt och på eftermiddagen te och kaffe. Maten är vegansk, det finns glutenfritt alternativ och allergianpassad mat för de som föranmält. Ta med en egen vattenflaska. Vi kommer vara utomhus under det mesta av dagen, även middagen kommer serveras utomhus, så var klädd för väder och vind. Vi kommer också att röra oss i tät vegetation och bland nässlor. Presentationer av / info om respektive plats nedan.

BUSS 1
TIDER BESÖKSGÅRDAR/PROGRAMPUNKTER
08.00Avresa från Malmö, Gustav Adolfs Torg med buss till SITES Agroekologiska Fältexperiment, Lönnstorp, Lomma
8.30-9.15Besök på SITES Agroekologiska Fältexperiment
9.15Avresa mot Rydeholm gård i Anderslöv (Rydeholmsvägen 132-51)
10.15-12.00Besök hos Anders Lindéns skogsträdgård på Rydeholms gård samt föreläsning om kastanjer med Göran Christiansson.
12.00-12.30LUNCH.
12.30-14.00Avresa till Skoglundarna i Östaröd, St Olof, Österlen
14.00-15.00Besök hos Emelie & Hampus Skoglund. Regenerativa grönbetesägg, grönsaker med frukt- och nötträd.
15.30-17.00Besök hos Jona Elfdahl & Etta Säfve. Lilla Skräddaröd permakulturgård. Nötodling under uppväxt med kastanj, valnöt, frukt och bär mm. (Gärsnäs, Sträntevägen 66)
17.00-18.30MIDDAG.
19.00-20.30Återresa med hyrbuss till Malmö, Gustav Adolfs Torg.
BUSS 2
TIDER BESÖKSGÅRDAR/PROGRAMPUNKTER
08.00Avresa från Malmö, Gustav Adolfs Torg med buss till Skoglundarna.
09.30-10.30Besök hos Emelie & Hampus Skoglund. Regenerativa grönbetesägg, grönsaker med frukt- och nötträd. Östaröd, Österlen (Östaröd 340, Sankt Olof)
11.00-12.30Besök hos Jona Elfdahl & Etta Säfve. Lilla Skräddaröd permakulturgård. Nötodling under uppväxt med kastanj, valnöt, frukt och bär mm. (Gärsnäs, Sträntevägen 66)
12.30-13.30Lunch
14.45 -16.30Besök hos Anders Lindéns skogsträdgård på Rydeholms gård, Anderslöv, samt föreläsning om kastanjer med Göran Christiansson.
16:30 – 17.00Fika
17.45-18.30
SITES Agroekologiska fältexperiment, Lomma 
19.00Åter i Malmö

SITES, LÖNNSTORP

SITES Agroekologiska Fältexperiment, SLU’s fältförsök med alléodling av frukt & bär.

RYDEHOLM SKOGSTRÄDGÅRD, ANDERSLÖV

Nedan, Anders Lindén.

Anders Lindén har planterat träd på familjegården Rydeholm i hela sitt liv och har haft ett särskild fokus på agroforestry, skogsträdgård och nötodling sedan 2010.

Rydeholm ligger mitt i odlingslandskapet på Söderslätt, på bördiga lerjordar som brukas konventionellt för spannmål, raps och sockerbetor. De huvudsakliga trädgrödorna på gården är Valnöt, Hassel och Kastanj men även Tall för pinjenöt, Mandel, Ginkgo och Araucaria har sina platser i odlingarna.

Planteringarna är utformade holistiskt med biologisk mångfald, ekosystemtjänster och självregeneration som jämbördiga målsättningar integrerat med livsmedelsproduktionen.

”De flesta av mina vänner och
kollegor är träd, men jag känner
många människor också.”

– Anders

Visionen är således ett multifunktionellt produktionssystem som ger adekvat avkastning samtidigt som ekosystemstjänsterna är likvärdiga med vilda skogsliknande miljöer.


Enligt Anders bör inte planteringarnas existensberättigande vara beroende av de annuella grödornas ekonomiska hållbarhet, men kan med fördel förenas med annuella system för att tillgodose hållbarhetsmål, i skapandet av ett ekologiskt hållbart jordbruk.

Från ett träds perspektiv är tio år väldigt kort tid, men förhoppningsvis kan en hel del lärdomar redan dras från gårdens erfarenheter. – Välkomna på besök hos oss!

Besökare rekommenderas att bära långbyxor och täckande kläder, gärna hoodie och handskar som skydd mot många och höga brännässlor under rundvandringen.

SKOGLUNDARNA, SANKT OLOF

Nedan Hampus och Emelie Skoglund.

Hampus & Emelie driver företaget Skoglundarna på sin gård, en verksamhet i liten skala, som baserar sig på försäljning av grönbetesägg, kurser i odling och permakultur och uthyrning till sommargäster, sedan 2019.

Gården är på 2 hektar och är först och främst ett självhushåll designat efter permakulturprinciper.

2020 – 2021 planterades här ett Silvopasturesystem för gårdens ca 320 värphöns med ett 30-tal olika sorters äppelträd på en sektion och ungefär lika många olikartade nötträd på en annan sektion. Äggverksamheten utförs nu på dessa sektioner mellan april – november när gräset växer. Hönsen roteras då varannan dag mellan dessa träd och buskodlingar. Vintertid bor hönsen i ”stora växthuset”.

Det vi gillar med agroforestry och i vårt fall silvopasture är att det är en regenerativ verksamhet som vi verkligen kan stå för. Buskar och träd får tjänster som gynnar dem; hönsspillning och tackvare hönsen hålls gräset ner runtom. Hönsen å sin tur får tjänster från träden; fallfrukt att äta, skugga & skydd från vind och regn etc. Och tack vare hönsen bygger vi matjord, binder mer koldioxid & skapar en plats för mer biologisk mångfald.

– Skoglundarna


Den övergripande planen för gården och familjen är att bli självförsörjande på grönsaker, örter, nötter, frukt, vatten, till viss del på kött, och på sikt även på ved, svamp mm. Emelie och Hampus poängterar att gården som plats har funnits i 200 år men att design och planteringar fortfarande är väldigt unga. De har ännu många planer och projekt framåt gällande vatten, dammar och fler agroforestrysystem. Idag jobbar de inte heltid på gården utan har separata lönejobb.

LILLA SKRÄDDARÖD PERMAKULTURGÅRD, GÄRSNÄS

Nedan Etta Säfve och Jona Elfdahl. En nötodling tar form i Skräddaröd, P4 Kristianstad. Nötodling Österlen, LEADER Sydöstra Skåne. Jona och Etta har planterat 400 nötträd ”De kan stå i tusen år”, Hemmets Journal. Han tror på nötterna, ATL. Jona & Etta driver även kulturplatformen och konstnärsgruppen Gylleboverket på en nedlagd skrot några minuter från gården samt håller återkommande PDC-kurser i samarbete med Kosters trädgårdar.

Fotografier: Maja Lindström Kling och Skoglundarna.

Konferensen finansieras med stöd från Europeiska jordbruksfonden, genom Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling”, 2021.