STUDIERESA / GÅRDSBESÖK

Konferensens tredje och sista dag består av fyra gårdsbesök. SCHEMA. Kostnad, inkl. lunch, middag & bussresa 300 kr. Anmälan till studieresan görs tillsammans med anmälan till konferens & buffémiddag här. Presentationer och till respektive plats nedan. Tillägg: gårdarna har själva satt maxtaket 40 besökare och det antalet är redan med råge uppnått. Vi undersöker i dagarna om det är möjligt att få till två besöksgrupper.

SITES, LÖNNSTORP

SITES Agroekologiska Fältexperiment, SLU’s fältförsök med alléodling av frukt & bär.

RYDEHOLM SKOGSTRÄDGÅRD, ANDERSLÖV

Nedan, Anders Lindén.

Anders Lindén har planterat träd på familjegården Rydeholm i hela sitt liv och har haft ett särskild fokus på agroforestry, skogsträdgård och nötodling sedan 2010.

Rydeholm ligger mitt i odlingslandskapet på Söderslätt, på bördiga lerjordar som brukas konventionellt för spannmål, raps och sockerbetor. De huvudsakliga trädgrödorna på gården är Valnöt, Hassel och Kastanj men även Tall för pinjenöt, Mandel, Ginkgo och Araucaria har sina platser i odlingarna.

Planteringarna är utformade holistiskt med biologisk mångfald, ekosystemtjänster och självregeneration som jämbördiga målsättningar integrerat med livsmedelsproduktionen.

”De flesta av mina vänner och
kollegor är träd, men jag känner
många människor också.”

– Anders


Visionen är således ett multifunktionellt produktionssystem som ger adekvat avkastning samtidigt som ekosystemstjänsterna är likvärdiga med vilda skogsliknande miljöer.

Enligt Anders bör inte planteringarnas existensberättigande vara beroende av de annuella grödornas ekonomiska hållbarhet, men kan med fördel förenas med annuella system för att tillgodose hållbarhetsmål, i skapandet av ett ekologiskt hållbart jordbruk.

Från ett träds perspektiv är tio år väldigt kort tid, men förhoppningsvis kan en hel del lärdomar redan dras från gårdens erfarenheter. – Välkomna på besök hos oss!

Besökare rekommenderas att bära långbyxor och täckande kläder, gärna hoodie och handskar som skydd mot många och höga brännässlor under rundvandringen.

SKOGLUNDARNA, SANKT OLOF

Nedan Hampus och Emelie Skoglund.

Hampus & Emelie driver företaget Skoglundarna på sin gård, en verksamhet i liten skala, som baserar sig på försäljning av grönbetesägg, kurser i odling och permakultur och uthyrning till sommargäster, sedan 2019.

Gården är på 2 hektar och är först och främst ett självhushåll designat efter permakulturprinciper.

2020 – 2021 planterades här ett Silvopasturesystem för gårdens ca 320 värphöns med ett 30-tal olika sorters äppelträd på en sektion och ungefär lika många olikartade nötträd på en annan sektion. Äggverksamheten utförs nu på dessa sektioner mellan april – november när gräset växer. Hönsen roteras då varannan dag mellan dessa träd och buskodlingar. Vintertid bor hönsen i ”stora växthuset”.

Det vi gillar med agroforestry och i vårt fall silvopasture är att det är en regenerativ verksamhet som vi verkligen kan stå för. Buskar och träd får tjänster som gynnar dem; hönsspillning och tackvare hönsen hålls gräset ner runtom. Hönsen å sin tur får tjänster från träden; fallfrukt att äta, skugga & skydd från vind och regn etc. Och tack vare hönsen bygger vi matjord, binder mer koldioxid & skapar en plats för mer biologisk mångfald.

– Skoglundarna


Den övergripande planen för gården och familjen är att bli självförsörjande på grönsaker, örter, nötter, frukt, vatten, till viss del på kött, och på sikt även på ved, svamp mm. Emelie och Hampus poängterar att gården som plats har funnits i 200 år men att design och planteringar fortfarande är väldigt unga. De har ännu många planer och projekt framåt gällande vatten, dammar och fler agroforestrysystem. Idag jobbar de inte heltid på gården utan har separata lönejobb.

LILLA SKRÄDDARÖD PERMAKULTURGÅRD, GÄRSNÄS

Nedan Etta Säfve och Jona Elfdahl. En nötodling tar form i Skräddaröd, P4 Kristianstad. Nötodling Österlen, LEADER Sydöstra Skåne. Jona och Etta har planterat 400 nötträd ”De kan stå i tusen år”, Hemmets Journal. Han tror på nötterna, ATL. Jona & Etta driver kulturplatformen och konstnärsgruppen Gylleboverket på en nedlagd skrot några minuter från gården.

Fotografier: Maja Lindström Kling och Skoglundarna.