Skogsbete förenar målen att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och minska utsläppen av växthusgaser

Sverige har som mål att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och få ner utsläppen av växthusgaser till netto noll år 2045. I en nyskriven rapport av Karl-Ivar Kumm, tidigare forskningsledare inom bl.a. betesbaserad köttproduktion på SLU i Skara, undersöks hur tillskapande av stora betesskogsmosaiker och trädplantering i betesmarker kanFortsätt läsa ”Skogsbete förenar målen att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och minska utsläppen av växthusgaser”