Filmning pågår: fleråriga grönsaker & perenna odlingssystem

Med Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som Agroforestry Sverige beviljades under slutet av 2021 har vi nu (som nämnt tidigare) tre kortfilmer i produktion, med syftet att visa på olika svenska agroforestry system. Den första filmen, som klipps efter sommaren, fokuserar på skogsträdgårdsodling med inriktning på flerårigaFortsätt läsa ”Filmning pågår: fleråriga grönsaker & perenna odlingssystem”

EURAF-konferensen i Nuoro, maj 2022

Artikeln är skriven av Mauricio Sagastuy, f.d. svensk representant i EURAF 2020 – 2022 Mellan den 16-20 maj ägde den europeiska agroforestrykonferensen i Nuoro, Italien rum. Nuoro är en liten stad belägen mitt på Sardinien. Sardinien är en passande plats, eftersom det finns en lång tradition av att odla olivträd, Korkek och Äkta Kastanj iFortsätt läsa ”EURAF-konferensen i Nuoro, maj 2022”

Filmning pågår: rotationsbete

Med hjälp av Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som Agroforestry Sverige beviljades under slutet av 2021 har vi nu tre kortfilmer i produktion, med syftet att visa på olika svenska agroforestrysystem; fleråriga grönsaker och perenna (småskaliga) odlingssystem, allésystem (större system) med gröda mellan rader av fruktträd samtFortsätt läsa ”Filmning pågår: rotationsbete”

Skogsbete förenar målen att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och minska utsläppen av växthusgaser

Sverige har som mål att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och få ner utsläppen av växthusgaser till netto noll år 2045. I en nyskriven rapport av Karl-Ivar Kumm, tidigare forskningsledare inom bl.a. betesbaserad köttproduktion på SLU i Skara, undersöks hur tillskapande av stora betesskogsmosaiker och trädplantering i betesmarker kanFortsätt läsa ”Skogsbete förenar målen att öka livsmedelsproduktionen i hela landet, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och minska utsläppen av växthusgaser”

Kallelse till årsmöte med Agroforestry Sverige 2022

Välkomna på årsmöte! För att vara med på årets årsmöte måste man vara medlem. Här kan ni läsa om hur det går till: Bli medlem | Agroforestry Sverige. Alla föreningens medlemmar kommer att få en inbjudan med länk till årsmötet förmiddagen den 27:e mars, så se till att medlemsavgiften är betald senast dagen innan förFortsätt läsa ”Kallelse till årsmöte med Agroforestry Sverige 2022”

Policy Workshop 2021

Agroforestry Sveriges policygrupp jobbade under 2021 med en motion till Riksdagen som skulle kunna underlätta förutsättningarna att starta upp och driva agroforestrysystem i Sverige. Den 20:e april hade vi en 1,5 timmes online workshop, där vi dels fick lära oss mer om arbetet med att få in agroforestry i jordbrukspolitiken i Europa och dels efterfrågadeFortsätt läsa ”Policy Workshop 2021”

Agroforestry – Vad är det och hur fungerar det?

Naturbruksförvaltningen och Agroforestry Sverige bjöd in till Angereds gård för filmvisning och efterföljande samtal 2020. Är agroforestry ett nytt begrepp för dig eller har du hört det tidigare och vill veta mer? Kanske är du lantbrukare och har arbetat med agroforestry i hela ditt liv men kallar det något annat. Det kan också vara såFortsätt läsa ”Agroforestry – Vad är det och hur fungerar det?”

Hoppfulla nyheter från EURAF

EURAFs arbete ger resultat! Agroforestry ses mer och mer som ett av verktygen för ett hållbart framtida jordbruk av EU. Att stöd finns att söka från EUs jordbrukarstöd gör dock inte att de direkt kommer svenska lantbrukare till nytta, Sverige väljer vilka delar av CAP de vill inkludera och det är där som Agroforestry SverigeFortsätt läsa ”Hoppfulla nyheter från EURAF”

Nya examensarbeten om Agroforestry

Två nya examensarbeten om agroforestry har publicerats med fokus på policy ”Barriers and Brides for Establishing Agroforestry. A qualitative study of Swedish land use policy in relation to agroforestry”. Författare: Linnéa Pasquier. ”The potentials of agroforestry systems in Denmark and southern Sweden – A comparative study on farmers perceptions and agroforestry-related policies”. Författare: Carolina Yang.

Webbinarium

Om drivkrafter, företagande och kunskapsöverföring mellan skalor Det finns ett ständigt ökat intresse för agroforestry i många europeiska länder, så också i Sverige. Agroforestry har många potentiella positiva effekter på ekosystem, miljö och klimat. Det är dock svårt att ändra våra lantbrukssystem då det i dagsläget kräver vilja från såväl producenter och konsumenter som politiker.Fortsätt läsa ”Webbinarium”

Årsmöte 2021

Agroforestry Sveriges årsmöte hölls lördagen den 27:e mars 2021 över videolänk. Dagordningen, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen hittar ni längre ned på sidan. Utöver att vi på årsmötet redovisade vad föreningen gjort det gångna året, och planerar inför nästa, så fick de som medverkade rösta på fyra förslag på föreningslogga, samt lyssna till Jesper Sandström, ekobonde iFortsätt läsa ”Årsmöte 2021”