Masterprogram Farm to fork / The Agroforestry Chains

Van Hall Larenstein, ett universitet i Nederländerna, har ett ettårigt master program med start i höst i samarbete med FARM LIFE med fokus på att utbilda inom omställning av dagens industriella jordbruk till jordbruk baserade på agroforestry. Programmet ger fullt stipendium för studier och bostad. Mer information här.