Årsmöte 2023

Hjärtligt välkomna på Agroforestry Sveriges årsmöte den 4:e mars! Var med och rösta fram vår nya styrelse, lyssna på årets föreläsare och uppdatera er om läget i föreningen. Mötet kommer att hållas digitalt även i år, vilket förhoppnings gör att vi får fin uppslutning från spridda håll i landet. Mötet startar klockan 15.00 och planerasFortsätt läsa ”Årsmöte 2023”

Svensk nötodling – vårt kulturarv

I ett nyligen avslutat projekt (finansierat av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) har Anna-Carin Almqvist på Hushållningssällskapet i Halland undersökt potentialen i hasselnötsodling för professionell, yrkesmässig produktion i regionen. Projektet har bestått av studiebesök, seminarier och faktaframtagning med syftet är att få igång en produktion runt Hallandsåsen, som är en gammal kultur för nötodling. Hallandsåsen harFortsätt läsa ”Svensk nötodling – vårt kulturarv”

Filmpremiär: Etablering av Silvopastoral Agroforestry – en intervju med Jesper Sandström på Kyrkbygård

Jesper Sandström, en av Sveriges agroforestrypionjärer, har under de senaste åren planterat in slingrande alléer av frukt- och nötträd på sin åkermark för att förbättra markernas vattenhushållning, biologiska mångfald och produktion. Träden bromsar vinden och ger skugga så att avdunstningen minskar. Trädraderna är placerade längs åkrarnas höjdkurvor för att förlänga vattnets transport nedåt i landskapet.Fortsätt läsa ”Filmpremiär: Etablering av Silvopastoral Agroforestry – en intervju med Jesper Sandström på Kyrkbygård”

Alléodling kan minska kväveläckage – Tidningen Extrakt

Läs Extrakts artikel här. Vid Lönntorps försöksstation i skånska Alnarp ligger en så kallad alléodling, där rader av havtorn, blåbärstry, sälg, äpplen och fläder omger fälten med vanliga grödor. Buskarna och träden kan fylla många olika funktioner. Att kombinera buskar och träd med jordbruksgrödor förväntas bland annat minska förlusterna av näringsämnen. Bland annat vill manFortsätt läsa ”Alléodling kan minska kväveläckage – Tidningen Extrakt”

Kurs: biologisk mångfald som verktyg för integrerat växtskydd och ökad produktion med mindre insatsmedel

Gratis endagskurs i jordhälsa onsdagen den 5:e oktober på Körslätts Gård i Kvidinge i Skåne! Syftet med kursen är att öka kunskapen om hur jorden mår, hur vi kan få den att må bättre och hur vi kan använda biologisk mångfald som ett verktyg för integrerat växtskydd och ökad produktion med mindre insatsmedel. Kursen tar uppFortsätt läsa ”Kurs: biologisk mångfald som verktyg för integrerat växtskydd och ökad produktion med mindre insatsmedel”

Perenna smaker, mer diverst odlingslandskap och stärkt livsmedelskedja – snart stundar agroforestrykonferensen i Alnarp 6-8 oktober!

Nu är det äntligen bara dagar kvar till Agroforestrykonferensen i Alnarp 6-8 oktober! Vid sidan om föreläsningar bjuder konferensen även in till nog så viktiga samtal och interaktivitet. Första dagen tittar vi på frågor som – vad är Agroforestryns största utmaningar respektive möjligheter i Sverige? Vilken är min roll att spela? Andra dagen avslutas medFortsätt läsa ”Perenna smaker, mer diverst odlingslandskap och stärkt livsmedelskedja – snart stundar agroforestrykonferensen i Alnarp 6-8 oktober!”

Filmning pågår: fleråriga grönsaker & perenna odlingssystem

Med Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som Agroforestry Sverige beviljades under slutet av 2021 har vi nu (som nämnt tidigare) tre kortfilmer i produktion, med syftet att visa på olika svenska agroforestry system. Den första filmen, som klipps efter sommaren, fokuserar på skogsträdgårdsodling med inriktning på flerårigaFortsätt läsa ”Filmning pågår: fleråriga grönsaker & perenna odlingssystem”

Filmning pågår: rotationsbete & uppbyggnad av skogsbetessystem

Med hjälp av Jordbruksverkets projektstöd ”Kunskapsstärkande insatser för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och grönsaksodling” som Agroforestry Sverige beviljades under slutet av 2021 har vi nu tre kortfilmer i produktion, med syftet att visa på olika svenska agroforestrysystem; fleråriga grönsaker och perenna (småskaliga) odlingssystem, allésystem (större system) med gröda mellan rader av fruktträd samtFortsätt läsa ”Filmning pågår: rotationsbete & uppbyggnad av skogsbetessystem”

Kallelse till årsmöte med Agroforestry Sverige 2022

Välkomna på årsmöte! För att vara med på årets årsmöte måste man vara medlem. Här kan ni läsa om hur det går till: Bli medlem | Agroforestry Sverige. Alla föreningens medlemmar kommer att få en inbjudan med länk till årsmötet förmiddagen den 27:e mars, så se till att medlemsavgiften är betald senast dagen innan förFortsätt läsa ”Kallelse till årsmöte med Agroforestry Sverige 2022”

Policy Workshop 2021

Agroforestry Sveriges policygrupp jobbade under 2021 med en motion till Riksdagen som skulle kunna underlätta förutsättningarna att starta upp och driva agroforestrysystem i Sverige. Den 20:e april hade vi en 1,5 timmes online workshop, där vi dels fick lära oss mer om arbetet med att få in agroforestry i jordbrukspolitiken i Europa och dels efterfrågadeFortsätt läsa ”Policy Workshop 2021”

Agroforestry – Vad är det och hur fungerar det?

Naturbruksförvaltningen och Agroforestry Sverige bjöd in till Angereds gård för filmvisning och efterföljande samtal 2020. Är agroforestry ett nytt begrepp för dig eller har du hört det tidigare och vill veta mer? Kanske är du lantbrukare och har arbetat med agroforestry i hela ditt liv men kallar det något annat. Det kan också vara såFortsätt läsa ”Agroforestry – Vad är det och hur fungerar det?”

Hoppfulla nyheter från EURAF

EURAFs arbete ger resultat! Agroforestry ses mer och mer som ett av verktygen för ett hållbart framtida jordbruk av EU. Att stöd finns att söka från EUs jordbrukarstöd gör dock inte att de direkt kommer svenska lantbrukare till nytta, Sverige väljer vilka delar av CAP de vill inkludera och det är där som Agroforestry SverigeFortsätt läsa ”Hoppfulla nyheter från EURAF”

Nya examensarbeten om Agroforestry

Två nya examensarbeten om agroforestry har publicerats med fokus på policy ”Barriers and Brides for Establishing Agroforestry. A qualitative study of Swedish land use policy in relation to agroforestry”. Författare: Linnéa Pasquier. ”The potentials of agroforestry systems in Denmark and southern Sweden – A comparative study on farmers perceptions and agroforestry-related policies”. Författare: Carolina Yang.

Webbinarium

Om drivkrafter, företagande och kunskapsöverföring mellan skalor Det finns ett ständigt ökat intresse för agroforestry i många europeiska länder, så också i Sverige. Agroforestry har många potentiella positiva effekter på ekosystem, miljö och klimat. Det är dock svårt att ändra våra lantbrukssystem då det i dagsläget kräver vilja från såväl producenter och konsumenter som politiker.Fortsätt läsa ”Webbinarium”

Årsmöte 2021

Agroforestry Sveriges årsmöte hölls lördagen den 27:e mars 2021 över videolänk. Dagordningen, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen hittar ni längre ned på sidan. Utöver att vi på årsmötet redovisade vad föreningen gjort det gångna året, och planerar inför nästa, så fick de som medverkade rösta på fyra förslag på föreningslogga, samt lyssna till Jesper Sandström, ekobonde iFortsätt läsa ”Årsmöte 2021”